Utmeldingsskjema

Dette skjemaet skal benyttes ved utmelding av Parat.

Våre vedtekter krever skriftlig utmelding. I skjemaet fyller du ut noen personopplysninger vi må ha for å kunne registrere utmeldingen. For å gå videre må du oppgi din epostadresse.

Tenk over hvilke rettigheter du har som medlem, som du mister ved utmelding.

Dersom du er med i YS kollektive innboforsikring, vil denne løpe ut inneværende år. Medlemsrabatten på eventuelle andre forsikringer du har i Gjensidige vil også bortfalle. Ta kontakt med Gjensidige for nærmere avklaring.

Har du spørsmål til oss, ta kontakt på 21 01 36 00 eller medlem@parat.com

Retningslinjer for personopplysninger
Telefon 482 10 100 · Lakkegata 23, Oslo · medlem@parat.com