Ser du ikke innholdet, klikk her

 

POLITILEDEREN
NR 3 2018

 

 

 

Hvorfor kan varslingssaker ramme så hardt? Hvorfor er noen "størst" på varsling? Hvor viktig er lederens rolle i varslingssaker? Dette var spørsmålene psykologspesialist Cecilie Thorsen stilte på politilederkonferansen. Vi tok en prat i etterkant for å få et bredere perspektiv på varslinger. Les mer.

 

 

 

 

Finnes det likheter mellom det å drifte et stort sykehus og det å drifte andre store samfunnsinstitusjoner, som for eksempel politiet? Direktør for Akershus Universitetssykehus, Øystein Mæland, delte av sine erfaringer på politilederkonferansen. Mæland har også vært politidirektør. Les mer.

 

 

 

 

I underkant av hundre politiledere og innbudte gjester var til stede da årets politilederkonferanse ble avviklet på Gardermoen 24. og 25. mai i år. Det var første konferanse siden NPL ble en del av Parat, og både representanter fra Parat og Parat politiet var blant deltakerne. Les mer.

 

 

 

 

NPL vedtok to klare budskap på årets representantskapsmøte; politiledere trenger et kompetanseløft for ledere og en langtidsplan for politiet. Foredragene på Politilederkonferansen viste også at ledelse må høyere opp på agendaen i politiet. Les mer.

 

 

 

 

Da politimestrene møtte justisministeren nylig, var det mange som fremhevet hva deres distrikt var størst på. Kaare Songstad i Vest valgte den tørrvittige varianten: "Vi er størst på varsling". På lederseminraet på Gardermoen delte han noen tanker omkring varsling, hva det gjør med den enkelte, lederne og arbeidsmiljøet. Les mer.

 

 

 

- Antall varslinger som er kommet til Politidirektoratet de siste årene fordeler seg slik: 2015 - 14 saker, 2015 - 8 saker, 2017 - 10 saker. Trenden fortsetter for 2018, antallet er noenlunde stabilt, sa seksjonsleder i Politidirektoratet, Egil Svartbekk, under Politilederkonferansen 2018. Les mer. 

 

 

 

 

Politilederkonferansen 2018: Tre politiledere hadde fått i oppdrag å presentere sitt syn på begrepet nevnt i tittelen – på maks ti minutter. Les mer.